Zlepšenie kvality výrobkov

Chutnejšie, lepšie produkty

Vylepšíme kvalitu vyrábaných výrobkov, ktoré nedosahujú najvyššie parametre kvality po senzorickej ( zmyslovej ) stránke. Analýza zahŕňa hodnotenie výrobku všetkými piatimi ľudskými zmyslami vrátane spracovania výsledkov ľudským centrálnym nervovým systémom. Ide hlavne o sledovanie a optimalizáciu kvality produktov a o to, ako budú produkty prijímané zákazníkmi.

Navrhneme úpravu receptúr, technologického postupu, aby sme dosiahli požadované parametre výrobkov. Navrhneme používanie takých surovín, ktoré zlepšia chuť, objem, tvar, vzhľad, vôňu, trvanlivosť vyrábaných výrobkov.