Školenie výrobných pracovníkov

Vyškolenie vaších zamestnancov

Obmena výrobného sortimentu podľa potrieb a požiadaviek trhu je rozhodujúcim faktorom pri zvyšovaní odbytových možností. Navrhneme zaradiť do výrobného procesu výrobky, podľa požiadaviek zakazníkov v danom regione. V našom portfóliu máme zaradené výrobky z domáceho a aj svetového pekárenského trhu. Naši pracovníci sa zúčastňujú rôznych výstav a prezentácii vďaka čomu máme prístup k aktuálnym novinkám na pekárenskom trhu.