Optimalizovanie výroby

Zefektívnenie výroby

Vieme vám urobiť výrobný audit. Odstránime prestoje a hluché časy počas výroby. Načasujeme vám optimálne jednotlivé výrobné operácie tak, aby bola dosiahnutá plynulosť výroby a maximálne vyťaženie kapacity pece. Zladíme výrobný proces s odbytovými potrebami s prihliadnutím na maximálnu čerstvosť výrobkov a rozvozové kapacity firmy.